Bestuur & Beleidsplan

Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 vertegenwoordigers van kerken in en om Nesselande.

ANBI status

Stichting Nesse United heeft vanaf 1 januari 2019 een ANBI-status. Dit houdt in dat wij een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. Om aangewezen te worden als ANBI is het nodig om aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo moeten wij ons onder meer voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. Verder hebben we met het geheel van onze activiteiten geen winstoogmerk en voldoen onze vrijwilligers aan de integriteitseisen.

De stichting heeft geen betaalde werknemers en maakt ook geen gebruik van een vrijwilligersvergoeding. Ook hebben onze bestuurders geen eigen belang in de stichting. Bij eventuele opheffing van de stichting worden overgebleven gelden aan een soortgelijke organisatie met ANBI-status gedoneerd.

Jaarrekening

Ieder jaar publiceert Nesse United een jaarrekening.

Download hier de jaarrekening

Gegevens

Een overzicht van de wijze waarop Nesse United de activiteiten uitvoert vind je hier in ons beleidsplan.

·        Postadres: Marius Richtersstraat 13, 3059 TH Rotterdam

·        RSIN: 854071234

·        IBAN-Rekeningnummer: NL 13 INGB 0006373074

·        KvK-nummer: 60815027

Bij vragen aan het bestuur, stuur gerust een email aan: email: bestuur@nesseunited.nl