Doelstellingen en visie

Missie NESSE UNITED

Samen, verbinden in de wijk.

We zijn een stichting die werkt in Nesselande. Namens de kerken en alle positief betrokkenen willen we werken aan de sociale samenhang in de wijk. We richtten ons in eerste instantie op de kinderen en de jeugd. En vandaaruit breder naar alle inwoners van Nesselande. We doen dat vanuit onze christelijke waarden om `vrede te zoeken voor de stad` want in haar vrede is onze vrede.

Met behulp van vrijwilligers organiseren we activiteiten door het hele jaar heen. Zo willen wij een bijdrage leveren aan de sociale samenhang, educatie en recreatie in de wijk.

Een plek om praktisch te laten zien waar we voor staan. We doen dat zoveel mogelijk in samenwerking met andere organisaties die op dit gebied bezig zijn in de wijk.

 

Visie 

“Peace in action” in Nesselande

Nesse United heeft herkenbaar gezicht in de wijk. Een plek waar de wijkbewoners opbouwende en enthousiasmerende activiteiten hebben. Een plek waar kinderen door een positieve invulling van een deel van hun vrije tijd iets van de vrede van God ervaren. Het is een plek die in de wijk bekend is en waar vanuit een christelijke identiteit gezocht wordt naar opbouw, via de kinderen en jongeren naar de gezinnen en alle mensen in de wijk!

 

Wil je daar meer over weten? Vraag het ons.