Voorwaarden en regelement Timmerdorp Nesselande

Belangrijke regels

Aanmelden is komen. Wanneer je je aanmeld verwachten we dat je alle dagen (21, 22 en 23

augustus 2018) aanwezig bent bij het Timmerdorp. In de ochtend starten we samen en aan

het einde van de dag ruimen we samen op.

– Volgt de instructies van de organisatie op. De organisatie met alle vrijwilligers zijn er om

alles soepel te laten verlopen en om voor een veilige werkruimte te zorgen. Het is daarom

belangrijk dat je instructies opvolgt.

– Als je klust kan je op je duim slaan. Als ouder van een deelnemer ben je bij inschrijving van

een deelnemer ervan bewust dat deelname aan timmerdorp risico’s met zich meebrengt

(schrammen / splinters / builen / blauwe plekken) Op het terrein is een EHBO post

permanent aanwezig en de organisatie zet zich ervoor in voor een veilige werkplek en zal dit

gedurende timmerdorp actief blijven controleren.

– Wees bereikbaar! Ouders /verzorgers dienen te allen tijde telefonisch bereikbaar te zijn.

– Neem een volwassene mee. Per deelnemend kind dient een volwassene een dagdeel als

vrijwilliger mee te helpen in Timmerdorp (indeling en taakomschrijving volgen later). Geef bij

inschrijving van uw kind aan welke dagdelen u niet beschikbaar bent.

– Eerste even langs organisatie met eigen meegebrachte spullen. Bij meebrengen van eigen

spullen (gereedschap / bouwmateriaal) dienen deze voor aanvang van de werkzaamheden

van die dag ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de organisatie. Elektrisch

gereedschap is niet toegestaan.

– Komen kijken mag, op de donderdag. Het terrein is alleen toegankelijk voor deelnemende

kinderen en vrijwilligers. Op de laatste dag (donderdag zijn andere belangstellenden welkom

voor de huttenschouw (nadere info volgt).

– Help elkaar en have fun! Hoeven we verder niets aan toe te voegen.

Verzekering

Door de organisatie is er een evenementenverzekering afgesloten voor deelnemende kinderen en vrijwiligers. De voorwaarden voor deze verzekering zijn  hier te vinden.

Overige informatie

Inschrijving:

 • Inschrijven kan per persoon maak ook per team
 • Inschrijving kost 15 euro pp.
 • Inschrijven kan niet per dag, je schrijft je in voor 3 dagen!
 • Per kind dient 1 ouder/verzorger of kennis minimaal 1 dagdeel mee helpen als vrijwilliger

Vrijwilligers:

 • Per groep ter grootte van 4 / 6 kinderen is  0,5 begeleider aanwezig.
 • Begeleiders zijn 18 jaar of ouder, dragen herkenbare kleding welke door de organisatie verstrekt worden.
 • Begeleiders worden maandagavond 20.00 uur op het terrein verwacht voor een briefing.
 • Op vrijdag kunnen we extra hulp gebruiken bij het afbreken van de hutten en sjouwen van hout. (hout wordt afgevoerd door ROTEB)
 • Alle begeleiders zien toe op uitstekende spijkers en andere onveilige situaties. Waar nodig wordt direct ingegrepen, bv door het (laten) terugslaan van spijkers.

Algemeen:

 • De eerste twee dagen neem je zelf je lunchpakket mee, de laatste dag wordt de lunch verzorgt.
 • Drinken en tussendoortjes worden verzorgt door de organisatie.
 • Aan het einde van elke dag wordt het laatste half uur gebruikt om op te ruimen.
 • Slippers, sandalen en open schoenen zijn niet toegestaan op het Timmerdorp. Alleen stevige, gesloten schoenen.
 • Nadat de constructie van de hut door de aangewezen vrijwillige timmermannen goedgekeurd is, mag er verder gebouwd worden. Zij houden tevens toezicht op onveilige situaties.
 • Hutten mogen uit max. 2 lagen bestaan.

 

Voor ouders:

 • Het zagen van het bouwmateriaal met machines gebeurt alleen bij de zaaghoek door aangewezen vrijwillige timmerlieden.
 • Omdat de kinderen bijna de gehele dag buiten zijn, verzoeken we ouders kinderen thuis alvast in te smeren met zonnebrand. Op het terrein is ook zonnebrand aanwezig.